Broderforeninger, deputasjonsloger og frimurergrupper

Broderforeninger, deputasjonsloger og frimurergrupper

Den broderforeningen som i 1935 ble opprettet i Østfold, gikk i 1991 med fødselshjelp fra daværende OM Wiggo Ryede Ryhjell over til å være en deputasjonsloge under St. Andreaslogen Akershus og hadde sitt sete i Fredrikstad ledet av Deputert Mester Knut Arvid Astrup.  I 2001 ble deputasjonslogen opphøyet til selvstendig loge under navnet St. Andreaslogen Kronen med broder Astrup som dens første OM. Logen har siden flyttet sitt sete til Moss og ledes i skrivende stund av OM Dag Roar Fjelldal.  SAL Akershus og SAL Kronen opprettholder sine nære bånd med gjensidige besøk hvert år.

Vi hadde også en broderforening i Skien opprettet i 1956, denne ble så i 1978 underlagt St. Andreaslogen Vestfold i Sandefjord.

Våre frimuregrupper er en viktig del av vårt arbeide og kan nesten sies å fungere som våre studiegrupper. St. Andreaslogen Akershus har for tiden 2 slike grupper underlagt seg.

Nesodden st. Andreas frimurergruppe ble stiftet i 1981 som den første i sitt slag. Den har sitt møtested på Sandvang på Nesodden hvor den avholder uformelle møter med foredrag, taffel og sosialt samvær. Gruppens leder er for tiden Terje Bojsen Skrinde.

Romerike St. Andreas frimurergruppe ble stiftet i 2007 og avholder sine møter på Mortens kro på Gjelleråsen, de fyller en viktig rolle for de frimurerbrødrene på Romerike som av forskjellige årsaker ikke besøker Andreaslogen så ofte. Møtene er også her konsentrert om gode foredrag og sosialt samvær. Gruppens leder er for tiden Dan Erik Balchen Dyrud.

Akershus’ to frimurergrupper                                               

Akershus’ to frimurergrupper er en meget viktig del av vår loges læresystem. De utgjør et viktig supplement til logens ordinære møter og danner et helt spesielt miljø med sterkt sosialt tilsnitt. I stedet for studiegrupper, har vi i vår loge valgt å tilby ekstra inspirasjon og hygge gjennom de lokale frimurergruppene.

Nesodden St. Andreas Frimurergruppe

Gruppen er landets eldste St. Andreas Frimurergruppe. Frimurere i ivrige samtale om bord på Nesoddbåten på vei hjem fra Stamhuset, ønsket seg et lokalt forum hvor de kunne fordype seg i St. Andreasfrimureriet. Ønsket førte til at gruppen ble stiftet 30. september 1981. Gruppens arbeid har siden blitt kalt ”frimureri på grasrotplan”. Det praktiseres ikke formelt medlemskap, men mange brødre velger likevel å bidra med en ”støttegiro”. Brødre fra hele Stor-Oslo er hjertelig velkommen – vi benytter daglig logeantrekk m/prydelser og hansker – men IKKE galla.

Gruppen arbeider i I, IV/V og VI grad med ett møte i hver grad pr halvår. Vi møtes utvalgte fredager på Sandvang på Nesoddens vestside. I en trivelig, hjemmekoselig men lett formell atmosfære, tilbys gode foredrag og fine samtaler. Alt sammen er rammet inn av høytidelig innledning og avslutning fulgt av et hyggelig taffel - et forum for å bli bedre kjent med St. Andreasfrimureriet og brødrene.

Båt fra Aker Brygge kl. 1732 korresponderer sømløst med buss til møtelokalet. Møtedatoer og rutetider finner du i Matrikkelen. Innkalling sendes på E-post til brødre som står på Akershus og/eller gruppens adresselister.

For nærmere opplysninger er du velkommen til å kontakte gruppens leder Terje Boysen Skrinde på

E-post: eller mobil: 90087837.

Romerike St. Andreas Frimurergruppe

Gruppen ble startet 29.november 2006, og er landets yngste av sitt slag. Med over 1000 brødre spredd rundt på Romerike hadde tanken ligget der i ganske mange år før vi tok spranget og etablerte oss.

Vi jobber aktivt for å skape et miljø der den enkelte skal få maksimalt ut av sin egen søken etter kunnskap, og vi tilbyr også et sosialt samvær med andre Romeriksbrødre. Styret i gruppen arbeider for å skaffe til veie foredragsholdere som er både kunnskapsrike, underholdende og har den integritet som er nødvendig for å skape gode diskusjoner og samtaler brødrene i mellom.

Antrekket under møtene er daglig logeantrekk m/skulderbånd, IKKE hansker eller skjødeskinn.

Gruppen startet med 50 medlemmer, og arbeider i IV/V og VI grad. Fire møter i lærlingegraden og to i mestergraden i løpet av året, er programmet hos oss. Om lag halvparten av medlemmene finner veien til hvert møte, men vi har god plass i broderkjeden – så møt opp selv om du ikke er medlem ennå. Møtene finner sted på Mortens Kro på Gjelleråsen, og du finner møtedatoer og tider på Inter-nett eller i Matrikkelen. Blir du medlem, får du invitasjon i posten eller på epost foran hvert møte.

Du kan nå oss med buss nr. 321 både fra Oslo eller Lillestrøm til Gjelleråstoppen, eller spør om avstigning utenfor Mortens Kro.

For nærmere opplysninger er du velkommen til å kontakte gruppens leder Dan-Erik Dyrud på E-post eller mobil: 909 25 633.

Sist redigert lørdag, 30 desember 2017 00:11