Biblioteket, Bodø Frimurerloger

Første halvår av logeåret 2015 går mot slutten.

Biblioteket minner brødrene om at lånt litteratur skal returneres biblioteket senest mandag 4. mai. Siste dato for utlån er mandag 20. april.

Biblioteket holder stengt i perioden 6. mai fram til mandag 25. august.

Bodø, 26. mars 2015

Per Rognan, Logens Bibliotekar

Sist redigert lørdag, 28 mars 2015 22:26

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden