Einride Hveding er tilbake

Einride Hveding er tilbake
   
Einride Hveding er tilbake

Einride Hveding er tilbake som kantor i Bodø Stewardloge. Da logen trengte en vikar for kantor Trond Kverno i møtene i VII grad, sa Hveding seg straks villig. I en alder av 92 år gjorde han "come back" på møtet torsdag 11.januar.

Einride Hveding ble opptatt i Frimurerordenen i 1976, og allerede året etter var han i gang som kantor i St. Johanneslogen Midnatsol. Senere hadde han også andre oppgaver i logen, blant annet som ABB og Taler. Hveding har vist at det går an å utføre oppgavene som Taler og kantor i ett og samme logemøte. Karrieren som kantor gikk langsomt mot slutten ved 85-års alderen. Nå er Einride Hveding brått tilbake, og vi ser med glede fram til hans musikalske tolkninger. Velkommen! 

Sist redigert mandag, 15 januar 2018 19:41

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden