Felles opplæring for Midnatsol og Salten

Felles opplæring for Midnatsol og Salten
   
|| || ||

St. Johanneslogene Midnatsol og Salten har gått sammen om et felles opplæringstilbud. Det omfatter alle embedsmenn i de to Bodølogene. Mandag 14. november var det "kick-off" for 50 brødre, 30 fra Midnatsol og 20 fra Salten. Denne introduksjonen skal senere følges opp med egne programmer innenfor hver av embedsfunksjonene. De to opplæringsansvarlige i Midnatsol og Salten, Bjørn Joar Brekke og Atle Andreassen, fungerte som instruktører. Moderator og veileder var opplæringsansvarlig i Tromsø Provincialloge, Svenn Holdahl.

Svenn Holdahl uttaler at tiltaket er helt spesielt. Det har ikke tidligere vært gjennomført noe liknende, noen annet sted i landet. Opplegget fra Ordenen, om embedsmennenes rolle og symbolske betydning, er i hovedsak beregnet på selvstudium. I Bodø tas dette innholdet i felleskap, og man har samtidig mulighet til å lære av hverandre. Programmet, med metoden og pedagogikk, er utviklet i Bodø. De opplæringsansvarlige har ikke hentet ideen fra andre loger. Midnatsol og Salten tar nå et felles løft for å heve sin frimureriske kompetanse.

 

Sist redigert fredag, 25 november 2016 03:05

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden