Høytidsdag med grunnstensnedleggelse og Ordførende Mesteres møte

Samtlige Ordførende Mestre i Tromsø Provins var samlet til O.M.-møte, og kunne delta i både Hålogalands Høytidsmøte og ved grunnstensnedleggelsen samme dag. Midt i bildet foran: Ordenes Stormester Tore Evensen. Lengst til venstre: Provincialmester Per Trygve Kongsnes.
Samtlige Ordførende Mestre i Tromsø Provins var samlet til O.M.-møte, og kunne delta i både Hålogalands Høytidsmøte og ved grunnstensnedleggelsen samme dag. Midt i bildet foran: Ordenes Stormester Tore Evensen. Lengst til venstre: Provincialmester Per Trygve Kongsnes.  
Ordf. Mester Martin-Arne Nyheim hadde en bokgave til Stormester, "- en liten takk for den interesse og oppmerksomhet du viser for vår loge og brødrene i Bodø"!
Ordf. Mester Martin-Arne Nyheim hadde en bokgave til Stormester, "- en liten takk for den interesse og oppmerksomhet du viser for vår loge og brødrene i Bodø"!  
Stormester overrakte Provinciallogens Tidl. Ordf.Mester Børje Kajander Tidligere Provincialmesters prydelse. Det var en synlig rørt Tidl.Prov.M. som takket O.S.M. for denne oppmerksomhet.
Stormester overrakte Provinciallogens Tidl. Ordf.Mester Børje Kajander Tidligere Provincialmesters prydelse. Det var en synlig rørt Tidl.Prov.M. som takket O.S.M. for denne oppmerksomhet.  
Samtlige Ordførende Mestre i Tromsø Provins var samlet til O.M.-møte, og kunne delta i både Hålogalands Høytidsmøte og ved grunnstensnedleggelsen samme dag. Midt i bildet foran: Ordenes Stormester Tore Evensen. Lengst til venstre: Provincialmester Per Trygve Kongsnes.|Ordf. Mester Martin-Arne Nyheim hadde en bokgave til Stormester, "- en liten takk for den interesse og oppmerksomhet du viser for vår loge og brødrene i Bodø"!|Stormester overrakte Provinciallogens Tidl. Ordf.Mester Børje Kajander Tidligere Provincialmesters prydelse. Det var en synlig rørt Tidl.Prov.M. som takket O.S.M. for denne oppmerksomhet. Samtlige Ordførende Mestre i Tromsø Provins var samlet til O.M.-møte, og kunne delta i både Hålogalands Høytidsmøte og ved grunnstensnedleggelsen samme dag. Midt i bildet foran: Ordenes Stormester Tore Evensen. Lengst til venstre: Provincialmester Per Trygve Kongsnes.|Ordf. Mester Martin-Arne Nyheim hadde en bokgave til Stormester, "- en liten takk for den interesse og oppmerksomhet du viser for vår loge og brødrene i Bodø"!|Stormester overrakte Provinciallogens Tidl. Ordf.Mester Børje Kajander Tidligere Provincialmesters prydelse. Det var en synlig rørt Tidl.Prov.M. som takket O.S.M. for denne oppmerksomhet. ||

St. Andreaslogen Hålogaland i Bodø feiret sin 58. Høytidsdag tirsdag 22. oktober, hvilket skjedde i nærvær av Ordenens Stormester Tore Evensen med følge, samt bl.a. Tromsøs Provincialmester Per Trygve Kongsnes og hans Deputerte Prov.M. Børje Kajander og de Ordførende Mestre fra samtlige loger i Tromsø Provins.

I tilknytning til denne spesielle Høytidsdagen hadde Prov.M. Kongsnes kallet sammen til Ordførende Mester-møte i Bodø. Når disse begivenheter også falt sammen med O.S.M.s nedleggelse av grunnstenen til det nye loge-tilbygget, kan det vel godt sies at begivenheten ble trefoldig.
O.S.M. Tore Evensen har med dette allerede rukket å besøke Bodø tre ganger siden sin tiltredelse, - og Tromsø Provins hele åtte ganger. For oss brødre i nord oppleves O.S.M.s oppmerksomhet for vår Provins som en inspirasjon og berikelse.
St.Andr.logen Hålogalands Ordf.Mester Martin-Arne Nyheim er også leder av det felles Logestyret i Bodø, og uttrykte i sin hilsningstale under høytidstaffelet stor glede over å kunne feire Logens høytidsdag sammen med O.S.M., samt Prov.M. og et så stort antall Ordførende Mestre. "Vi er jo ikke uvante med besøk i Bodø. Men dette tror jeg er ny rekord", sa O.M.

Høytidsmøtet ble i seg selv en stor begivenhet for de nesten 130 brødrene som fikk plass i en tettpakket logesal og i et tilstøtende lokale. Møtet – med recepsjon og det hele – ble flott gjennomført av et godt øvet embedsverk, og C.M. Per Stentvedt Dahl fikk Stormesters ros for en glimrende innsats.

O.S.M.s takk til Tidl.Prov.M.

Blant gjestene må spesielt nevnes den Tidl. Provincialmester Børje Kajander, som er nåværende Deputert Prov.M. Stormester Tore Evensen benyttet anledningen til å uttale takk og anerkjennelse for br. Kajanders store beredvillighet og innsats da han i sin forrige Dep.M.-periode brått måtte overta ledelsen av Provinsen etter Prov.M. Arne Eidsmos uventede bortgang i oktober 2011.
Br. Kajander er ordinert prest. Og selv om han ikke lenger arbeider som prest, kunne han etter de gjeldende bestemmelser innen Ordenen ikke fortsette å lede Provinsen.
Under høytidstaffelet overrakte Stormester br. Børje det insignium han skulle hatt da han fratrådte sitt embede som Prov.M. i juni i fjor; Tidligere Provincialmesters prydelse.
Det var en synlig rørt Tidl.Prov.M. som takket Stormester for denne oppmerksomhet.

Sist redigert fredag, 24 januar 2014 13:11

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden