Kjell Krey Dagsloth ny Ordførende Broder i Bodø Kapitel Broderforening

Kjell Krey Dagsloth ny Ordførende Broder i Bodø Kapitel Broderforening
   
|| || ||

Ordførende Broder, Jan Holt, i Bodø Kapitel Broderforening, har uttjent sin tid, og i møtet i IX grad, torsdag 29. september, ble Kjell Krey Dagsloth valgt som ny OB. Han har tjenestegjort i embetsverket i flere av logene i Bodø i en årrekke. Kjell Krey Dagsloth innehar St. Johanneslogen Midnatsols honnørtegn. Arne Willy Hillestad ble valgt som Broderforeningens 2. VOB. 

Installasjon av den nye Ordf.br. vil finne sted i Broderforeningens møte i IX grad, torsdag 3. november 2016, kl. 18.00. 

Sist redigert fredag, 04 november 2016 14:50

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden