Olav Hogstad gjenvalgt som leder i Meløy og Gildeskål St. Johannes Frimurergruppe

Fordragsholder og ledergruppen. F. v.:  Nestleder Walter Pedersen, leder Olav Hogstad, kasserer Jan-Håkon Kirkesæther, kveldens foredragsholder Jarle Saksenvik og sekretær Kjell Olav Risting.
Fordragsholder og ledergruppen. F. v.:  Nestleder Walter Pedersen, leder Olav Hogstad, kasserer Jan-Håkon Kirkesæther, kveldens foredragsholder Jarle Saksenvik og sekretær Kjell Olav Risting.  
Fordragsholder og ledergruppen. F. v.:  Nestleder Walter Pedersen, leder Olav Hogstad, kasserer Jan-Håkon Kirkesæther, kveldens foredragsholder Jarle Saksenvik og sekretær Kjell Olav Risting.||| Fordragsholder og ledergruppen. F. v.:  Nestleder Walter Pedersen, leder Olav Hogstad, kasserer Jan-Håkon Kirkesæther, kveldens foredragsholder Jarle Saksenvik og sekretær Kjell Olav Risting.||| |||

Meløy og Gildeskål St. Johannes Frimurergruppe møttes fredag 7. september på Inndyr. På programmet sto årsberetning og regnskap for 2017, valg av leder og kasserer. Her ble henholdsvis Olav Hogstad og Jan-Håkon Kirkesæther gjenvalgt. Tidligere Ordførende Mester i St. Johanneslogen Salten holdt et foredrag med tittelen «Frimureriet som overgangsfenomen».

Møtene i gruppen er tenkt som et tilbud til frimurere i Meløy og Gildeskål som ikke alltid har anledning til å delta på møter i Bodø. Denne gangen kunne lederen, Olav Hogstad, ønske 18 brødre velkommen.

I sitt foredrag sammenliknet Jarle Saksenviks det vi opplever i den verden vi til daglig ferdes i, med det vi opplever i frimureriet. Det er en likhet og en sammenheng. Ved hjelp av dagligdagse og historiske eksempler bidro Jarle Saksenvik til refleksjon rundt det å være frimurer. Til glede for dem som ikke var til stede kommer foredraget på trykk i KONTAKT 3/2018.

Etter årsberetning, valg og foredrag, var det tid for taffel. Kjøkkenet på «Heimsjyen» serverte en aldeles utmerket grillet tørrfisk til det avsluttende brodermåltid.

Sist redigert mandag, 10 desember 2018 22:34

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden