Ordenens Stormester i Bodø

Ordenens Stormester i Bodø
   
| | |

(Bildetekst): Per Arne Trondsen ble tildelt Den Norske Frimurerordens Hederstegn. F.v.: Provincialmester Per Trygve Kongsnes, Per Arne Trondsen og Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen. (Foto: Per Arvid Tellemann)

Ordenens Stormester (OSM), Ragnar Tollefsen, bidro til feststemning da han deltok på I gradsmøtet i St. Johanneslogen Midnatsol. Der delte han ut Den Norske Frimurerordenens Hederstegn til Per Arne Trondsen. Bodølogenes dyktige heraldiker har gjennom mange år nedlagt et stort og uegennyttig arbeid for Ordenen. I tillegg ble tre veteraner tildelt merket for 50 års medlemskap i Ordenen. De tre var Harald Jens Steffensen, Sven Wilhelm Eliassen og Finn Aurdal.

Sammen med OSM deltok også Provincialmester Per Trygve Kongsnes. Under kveldens taffel ga Midnatsols Ordf. Mester, Øyvind Kvalnæs, uttrykk for at det var en glede og en stor inspirasjon å ha Ordenens Stormester på besøk. Tollefsen repliserte at det alltid var en glede å komme til Bodø, og man skulle ikke se bort fra at han kom igjen.

På møtet deltok neste 80 brødre, og det ble en minneverdig kveld.

OSM og jubilanter

OSM Ragnar Tollefsen i hyggelig samtale med 50 års jubilantene, Fra v.: Finn Aurdal, Harald Jens Steffensen, OSM, Sven Wilhelm Eliassen. (Foto: Per Arvid Tellemann)  

Sist redigert søndag, 08 mars 2020 20:32

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden