Sjeldent besøk i Salten

Sjeldent besøk i Salten
   
|| || ||

St. Johanneslogen Salten presenterte regnskap og årsberetning for 2016, i logemøtet 23. februar. Møtet var uten recipient, og for første gang i logens historie kunne man møte opp sammen med koner og samboere. Hensikten var å gi damene en orientering om frimureriet og å delta på taffelet.

Klokka 17.30, en time før vanlig møtetid, ga tidligere Ordførende Broder i Broderforeningen, Gunnar Dahl, en historisk presentasjon av frimureriet i Bodø. Mens brødrene var opptatt med selve logemøtet, fikk damene orientering om Maria-Ordenen og Marialogen i Bodø. Foredragsholder var Dorthe Hjermind fra Marialoge nr. 24.

På taffelet etter møtet deltok det 97 personer, inkludert 45 damer. Hvordan ble så resultatet? Oppnådde logen at ledsagerne fikk «et innblikk i hva vi foretar oss på en vanlig logekveld»?

– En klar suksess, sier OM i Salten, Hans Johansen. Dette gjentar vi neste år! Da håper vi at flere av brødrene i Bodø benytter anledning til å presentere frimureriet for ektefeller og samboere.

Sist redigert tirsdag, 07 mars 2017 16:27

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden