St. Johanneslogen Den faste Borg Nr. 129

Møtekalender for 2024

Møtested: Frimurerlogen, Prestegårdsveien 2, Kongsvinger 2024 I grad II grad III grad
Januar 10 DK - 24 C 31 C
Februar 14 C - 28 DGH
Mars 13 CS C
April 17 C 10 C
Mai ACø
September FC - 18 C 25 C
Oktober CS C - 30 
November N - 13 
Desember 11 CMø

Møtene begynner: kl. 18.30. III gr. Kl. 18.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Spesielle møter

  • 03.01.24, kl. 18:30: Kollegiemøte
  • 29.01.24, kl. 18:30: Vi besøker STJ Haakon t.d.t Lys
  • 02.09.24, kl. 18:30: Kollegiemøte
  • 13.09.24, kl. 18:30: Vi besøker St. Olaus t.d.t Roser

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 49, 2201 KONGSVINGER Telefon: 62817941 Fax: 62826065 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91720658
Ordførende Mester 91349190
Sekretær 90534240

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden