Buskerud Kapitel Broderforening Nr. 803

Buskerud Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2024

Møtested: Drammen 2024 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar D
Februar 12 D
Mars 11 D
Mai D
Juni D
September 16 
Oktober 21 D
November 18 D
Desember 16 

Møtene begynner: kl. 18.30

Spesielle møter

  • 11.06.24, kl. 18:30: Kollegiemøte sommerfest
  • 04.11.24, kl. 18:30: Minneloge.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Boks 136 Bragernes, Telefon: 900 22 590 E-post:

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden