Jakten på den forsvunne grunnsteinen

Jakten på den forsvunne grunnsteinen
   
Jakten på den forsvunne grunnsteinen
   
|||| |||| ||||

«Jakten på den forsvunne grunnsteinen» er tittelen på «prosjektet» som forskningsgruppen har tatt mål av seg å få gjennomført, som består i å få kartlagt og dokumentert så mye som mulig av vårt fantastiske logebygg, både bygningsmessig og innholdsmessig. Tittelen peker selvfølgelig direkte på den helt konkrete grunnsteinen for vårt logebygg, og som vi jakter på for å finne ut nøyaktig hvor den ligger. 

Men det hentyder også til grunnvollene til selve logen i Bodø; hva som ligger bak både at bygget er blitt slik det har blitt - og at innholdet representerer alle gradene. Hvordan og hvorfor ble det slik, hvem har bidratt med hva, når skjedde det osv.?

Et slikt prosjekt er selvfølgelig meget omfattende, og det vil ikke bli ferdig med det første. Vi ser for oss at dette arbeidet vil pågå i flere år fremover, og derfor være en hovedoppgave for vår lokale forskningsgruppe, uavhengig av hvem som til enhver tid er med. 

Forskningsgruppen vil regelmessig presentere både objekter og personer, og historier knyttet til disse. Denne gangen kan vi fortelle om et av bildene i lobbyen som ble gitt til Bodø frimurerloger av Olav Andreassen, Ordførende Mester i St. Andreaslogen Hålogaland.

Olav forteller: 
-En Bodødame flyttet til Sverige, til Boden og der gjenopptok hun sin hobby; maling og håndverk.
Hennes navn er May Anita Knudsen, og vi var på besøk hos henne da jeg ble vist dette spesielle maleriet.
May Anita er personlig kristen, noe som har gitt henne mange tankeprosesser ettersom livet ikke er rett frem alltid. Det har vært tider da troen har vært på alvorlig prøve, og det var under en slik periode dette bildet ble til. Det er to kors på bildet. Ett som er på tur å falle, og ett som står støtt på fjellgrunn.

«Om troen kan bli satt på prøve, skal vi huske at Vår Hele Verdens Trefold Store Byggmester står fjellstøtt». 

-Jeg kjøpte bildet den gang med en eneste tanke: bildet bør henge slik at brødrene blir påminnet tvil og tro. Derfor gav jeg det til Bodø frimurerloger på én betingelse; at bildet ikke blir stuet bort på et kott eller gitt til fremmede, sier Olav. Bildet henger på en fremtredende plass i lobbyen ved trappeoppgangen.

Vi i forskningsgruppen savner også brødrene og håper dere kommer med innspill. Ta gjerne kontakt hvis dere sitter på saker som dere tror kan ha verdi for vårt arbeide. 

Med broderlig hilsen 
Lars (Lasse) Holm

Sist redigert tirsdag, 23 februar 2021 12:30

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden