Gauldal St. Johannes Frimurergruppe Nr. 357

Gauldal St. Johannes Frimurergruppe

Møtekalender for 2024

Møtested: Størens bageri og veikro, Svartøya 17, Støren 2024 I grad
Januar 30 DGH
Mars 19 D
September 10 D
November D

Møtene begynner: kl. 18.30

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: ℅ Terje Anderssen, Kammen 53, 7083 Leinstrand Telefon: 41041368 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Leder 41041368
Sekretær 92613498

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden