St. Johanneslogen St. Olaus til de tre Hammere Nr. 164

Møtekalender for 2023

Møtested: Nedre Vollgate 19, Oslo 2023 I grad II grad III grad
Januar DK - 12 CAø 26 C
Februar C - 23 D
Mars ØL - 23 C 16 C
April 13 D - 27 CS
September DF - 21 D 14 C
Oktober C - 19 D 26 C
November C - 23 C - 30 D
Desember C - 21 CMF 14 C

Møtene begynner kl. 18.30.

Spesielle møter

  • 30.09.23, kl. 10.00: III. grads seminar i regi av d.t. Hammere

Kontaktinformasjon

E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90108768
Ordførende Mester 48048666
Sekretær 90951981

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden