St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerges honnørtegn til Olav Kvinge

St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerges honnørtegn til Olav Kvinge
   
| | |

Mandag 20. mars ble Olav Kvinge tildelt St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerges honnørtegn.

Han har hatt flere roller i sin tid i Oscar, herunder Delegert- og Deputert mester, samt Sekretær. Han får honnørtegnet for det ekstraordinære arbeidet han har lagt ned for Oscar, brødrene og logefelleskapet i Bergen.
Broder Olav har gjennom flere år vært ansvarlig for å administrere grytevaktene for Frelsesarmeen. Dette er et arbeid som har gjort logen og dens brødre mer synlige, og gitt oss mulighet til å praktisere våre idealer utenfor logens vegger.
Han har også gjort en stor innsats når det gjelder WEB/ FRISAK/ IKT. Det er mye som skal fungere for at logen skal fungere, og ikke alt er synlig. De etterfølgende sekretærer har hatt stor nytte av Broder Olavs hjelp og støtte.
Kort sagt er Olav en en broder som har stått på for medbrødre, medmennesker og logefelleskapet.
Vi gratulerer!

Sist redigert tirsdag, 27 februar 2024 11:53

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden