Lillehammer St. Andreas Frimurergruppe Nr. 560

Lillehammer St. Andreas Frimurergruppe

Møtekalender for 2023

Møtested: Mathisensgt. 1 C, Lillehammer 2023 IV/V grad VI grad
Januar 19 
Mai 11 
August 24 
November

Møtene begynner: kl. 18.30.

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 266, 2602 LILLEHAMMER Telefon: 91126516 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Leder 91353870

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden