Ladegaardsøen Kapitel Frimurergruppe Nr. 854

Ladegaardsøen Kapitel Frimurergruppe

Møtekalender for 2023

Møtested: Gildestuen, Conrad Hemsensvei 12 B, Oslo 2023 VII grad IX grad
September 21 
November
Desember

Møtene begynner: kl. 18.30. Se møteinnkallingen hvilken grad møte vil bli holdt i.

Spesielle møter

  • 09.03.23, kl. 18:30: Kollegiemøte.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Conrad Hemsens vei 8 G, 0287 Oslo Telefon: 90 03 74 18 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Leder 90037418
Sekretær 90841101

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden