Opplandene Kapitel Broderforening Nr. 802

Opplandene Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2024

Møtested: Innlandet 2024 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 16 DKGJøVIK
Februar DLILLEHAMMER
Mars AøDHAMAR 20 DELVERUM
April 18 DLILLEHAMMER
August 20 DKGJøVIK
September 18 DELVERUM
Oktober 22 DGJøVIK
November 26 DGJøVIK
Desember 12 MDLILLEHAMMER

Møtene begynner: kl. 18.30

Møtested: Lillehammer – Hamar - Gjøvik - Elverum.

Møteadresser:
Lillehammer: Mathiesensgt. 1
Hamar, Østre gate 54
Gjøvik: Kirkegt. 10
Elverum: Vestheimgt. 2

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Botolv Gjeldaker, Brøttumsvegen 52, 2372 BRØTTUM Telefon: 98 28 23 73 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90180548
Ordførende Broder 98282373
Sekretær 41613212

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden