HMM helsehjelp til Ukraina - takk så langt

De enkelte logene og enkeltbrødre hjelper nødlidende på ulike måter.
Dette kommer godt med.
Den Norske Frimurerorden har tidligere i år, gjennom Røde Kors, gitt 1,5 mill til arbeid i Ukraina.
Det er fortsatt behov for hjelp.
Bergens Provincialloge hjelper til, gjennom å samle inn penger til innkjøp
av medisinsk utstyr, varme klær og nødstrømsaggregat til Ukraina. Pengene går uavkortet til formålet, og innkjøp blir ikke momsbelagt.
Vi samarbeider med en allerede fungerende prosjektgruppe knyttet til Helse Bergen
som står for innkjøp av behovsspesifisert utstyr.
En lang vinter står for døren og behovet er stort. Vi takker for det som dere har bidratt med og for det måtte komme i tiden fremover.

Sist redigert fredag, 30 desember 2022 09:37

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden