NY DATO: Bergens Provincialloge - møte med foredrag VII grad og høyere

Flytting av møte - ny dato

Fra Provincialsekretær:

"Mine brødre !

Ref. invitasjon til møte m/foredrag, for brødre fra VII grad og høyere, på Provinciallogens høytidsdag tirsdag 15.09.2020.
Antall påmeldte, som allerede to dager etter at invitasjon var sendt ut, nærmet seg 50 brødre,
forteller om stor interesse blant brødrene for igjen å kunne samles i logen.

Vi er alle kjent med den alvorlige utvikling av Covid – 19 situasjonen i Bergen, og hvor det i henhold til gjeldende smittvernsregler  
bl.a er bestemt at antall personer som deltar på både private sammenkomster og offentlige arrangementer reduseres. 
På offentlige arrangementer kan det maksimalt være 50 personer til stede.

Med det opplegget som er lagt i Ordenshuset for ivaretakelse av smittvernsregler ville det rent praktisk vært mulig å gjennomføre det aktuelle møte med totalt 50 personer tilstede. 
Imidlertid ville en slik gjennomføring medført at Provinciallogen som arrangør, hadde balansert på grensen for hva som er tillatt.
Med det omfang smittespredningen i disse dager har i Bergen, er dette imidlertid en situasjon det ikke er ønskelig å sette brødrene og  logen i.

Fungerende Provincialmester har derfor bestemt at møte ikke gjennomføres den 15.09, men flyttes
med ny dag/dato tirsdag 29.09. Møtestart som tidligere annonsert kl. 18.30.

NB! For å ha full kontroll over deltakelse må ALLE (også embedsmenn) som ønsker å delta melde dette til .

Allerede påmeldte som ønsker å trekke påmeldingen melder dette til samme adresse.
Øvrige påmeldte beholder sin registrering i Sekretariatet."

Sist redigert onsdag, 09 september 2020 23:40

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden