Nye Riddere og Kommandører med det Røde Kors

Nye Riddere og Kommandører med det Røde Kors
   
| | |

Per Hannevold og Gaute Kommedal ble utnevnt til Riddere og Kommandører med Det Røde Kors under nærvær av svært mange av brødrene fra Bergens Provincialloges område såvel som brødre fra landet for øvrig på et møte i VIII grad tirsdag 14. november.

Det ble av Ordenens Stormester fremholdt at «Dere er eksponenter for rettferdighet, enhet og samhold. Det å oppnå resultater gir god motivasjon og drivkraft». 

Bakgrunnen for utnevnelsen er at Per Hannevold utnevnes til Deputert Provincialmester i Bergens Provincialloge, med virkning fra 1. januar 2024, og Gaute Kommedal utnevnes til Ordførende Mester i Stavanger Stewardsloge av Første orden med virkning fra 5. desember 2023.

Vi gratulerer med utnevnelsene!

Sist redigert onsdag, 15 november 2023 23:53

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden