Andre dugnadsøkt i Ordenshuset i Tromsø.

Andre dugnadsøkt i Ordenshuset i Tromsø.
   
Andre dugnadsøkt i Ordenshuset i Tromsø.
   
| | |

Ordenshuset i Tromsø eies av Tromsø Provincialloge, men er et ordensfelleskap som består av både Frimurerordenen, Tempelriodderorden og Mariaorden.

All møtekapasitet i huset er tilpasset disse tre brukerne, og alle er med på ulike dugnader gjennom hele året. Fellesskapet setter sammen dugnadsteam, slik at de med best forutsetninger for å løse de enkelte dugnadsoppgaver kan bidra. 

Lørdag 5. mai ble det gjennomført en storstilt dugnad i Ordenshuset i Tromsø, etter at vi etterspurte vi totalt 14 - 16 mariasøstre til team på 2-3 stykker, sammen med 2-4 brødre for å løse konkrete oppgaver. Det hele ble planlagt gjennomført i tre tidsvinduer, med utganspunkt i at tilgang på deltakere ikke var klart. Med 18 meget effektive mariasøstre, som ikke bare gjorde ferdig prosjektlista, men også tok en del andre oppgaver fordi de hadde lyst og kapasitet.

De driftige, humørfylte og motiverte Mariasøstre stilte opp til en gedigen dugnad med rundvask i Ordenshuset. Samtlige viktige arealer som de to kjøkkenene, anretningsrommet, tre store toaletter og garderobe var planlagt vasket. Arbeidet ble gjennom med en slik entusiasme, godt humør og hyggelig tempo at man likegodt også rundvasket begge salongene med møbler og utstillingsmontre og inngangspartiet! Det arbeid som var planlagt over tre dugnadsdager ble gjennomført på en!

Arbeidet ble fortreffelig ledet av søstrene Elisabeth og Mari. Søster stekte vafler i to timer til lunsjen som var et hyggelig og sosialt avbrekk i dugnaden. Fire frimurerbrødre assisterte søstrene med nødvendig hjelp.

Etter nesten fire timers hardt arbeid med vasking og flytting og rydding var de fleste noe slitne, men godt fornøyde. Det gode humør, innsatsviljen og den gjensidige hjelp og støtte til hverandre bidro også til at det sosiale miljøet var både glitrende og blomstrende! Det ble gitt uttrykk for så mange gode og positive erfaringer at man gjerne stilte opp ved neste korsvei og! Godt jobba!

Den første dugnaden ute ble gjennomført så snart snøen var borte på parkeringsplassen foran Ordenshuset. Da ble arealet spylt for å fjerne all sanden og annet rusk og rask som hadde samlet seg i løpet av vinteren. Et arbeid som tok flerfoldige timer og ble gjennomført av brødrene Hermod og Harald, som hadde med seg sitt barnebarn på seks år. Han syntes det var artig å hjelpe bestefar og ville gjerne spyle mer senere! Takk til dere og som gjorde et viktig og godt arbeid!

Mariaordenen er en lukket orden for kvinner. Ordenen ble grunnlagt i1916. 

Ordenen er tuftet på kristen etikk, og gjennom rituelle innvielser i dens gradssystem blir ordenens lære gradvis åpenbart. Ordenens formål er å fremme selverkjennelse og arbeide for personlighetens utvikling. For å bli medlem må man tro på Gud, nyte allmenn borgerlig aktelse, være fylt 25 år og anbefales av to medlemmer. Medlemmene har ikke lov å tilhøre en annen lukket orden. Det finnes i dag ca 40 norske, 15 svenske, 6 danske, 2 tyske og 1 islandsk og 2 finske Marialoger. Antall medlemmer var ca. 7500 den 1. januar 2011.

Sist redigert søndag, 25 september 2022 20:15

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden