Hvem var Sparre Schneider?

Frimurerlogen i Tromsø ligger i Sparre Schneiders vei 6. Hvem var Sparre Schneider?

Hans Jacob Sparre Schneider var født i 1853 og døde i 1918. I 1877 ble han ansatt som den første konservator ved Tromsø museum, en stilling han hadde i 41 år. Han er kjent for utforskingen av dyrelivet i Nord-Norges, med særlig vekt på sommerfugler, humler og biller, og for oppbygging av museets zoologiske samlinger.

Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1904.

kilde: https://nbl.snl.no/Jacob_Sparre_Schneider

Sist redigert søndag, 25 september 2022 20:16

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden