Ny Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge

Ny Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge
   
| | |

Etter først å ha mottatt Det Røde Kors i Tromsø den 19. august ble den nye Ordførende Mester Svenn Julius Holdahl installert i sitt embede i Bodø Stewardloge av Første Orden, torsdag den 9. september 2021.

Avtroppende Ordførende Mester Rolf Helge Schjem ble behørig takket av med gode ord og gaver – både av Ordenens Stormester, Provincialmester og en rekke andre brødre.
Selve installasjonen ble foretatt av Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen med sitt følge. Tilstede var også provinsens Provincialmester Per Trygve Kongsnes og Deputert Provincialmester Jan-Eirik Lindberg. På grunn av smittevernreglene var det kun inviterte gjester som kunne delta i møtet. Mange flere brødre ville nok vært tilstede om det ikke var for de gjeldende smittevernregler.
Det er alltid en fornøyelse og en stor opplevelse å være med på et slikt høytidelig møte og oppleve hvordan ledelsen i de ulike logeenhetene etterhvert får nye ledd i sin kjede. Dette var et svært godt gjennomført møte og som vanlig føler man seg velkommen når man kommer til Bodø, og opplever hvordan alt fungerer godt – fra rituell gjennomføring via sosialt samvær til praktisk logistikk.
Fra Tromsø Provincialloge ønskes den nye Ordførende Mester Svenn Julius Holdahl all lykke i det viktige arbeide som forestår.

Sist redigert søndag, 25 september 2022 20:13

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden