Ny Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge

Ny Ordførende Mester Hans Henrik Bakke|Tidligere Ordførende Mester Olav Rustad||| Ny Ordførende Mester Hans Henrik Bakke|Tidligere Ordførende Mester Olav Rustad||| Foto: ||||

Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge, Olav Rustad, forlater rollen som Ordførende Mester på grunn av helsemessige utfordringer. Han har en tid tellet å knappene og har konkludert med at det beste for alle parter er å overlate den viktige og ansvarsfulle oppgaven som Ordførende Mester til en annen. I et utvidet kollegiemøte den 15. oktober 2020 kunngjorde Provincialmester Thor Bergby at Olav Rustad er entlediget og at ny Ordførende Mester i Stewardslogen er Hans Henrik Bakke. Foreløpig er Hans Henrik Bakke administrativ gitt oppgaven, men ved første anledning vil han bli installert på vanlig måte.


Heder til Olav Rustad


Olav Rustad har gjort en stor innsats for frimureriet på Sørlandet, blant annet som Ordførende Mester i St. Johanneslogen Orion til de to Floder i 10 år, som OM i Sørlandet Stewardsloge og i en rekke andre verv i logene. Han ble tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje av Provincialmester Thor Bergby i utvidet kollegiemøte den 15. oktober.

 

Ny Ordførende Mester  


Den nye Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge Hans Henrik Bakke er 57 år og er avdelingsleder for beredskap i Østre Agder Brannvesen. Han har til nå vært Deputert Mester i Sørlandet Stewardloge.

Sist redigert torsdag, 22 oktober 2020 22:37