St. Johanneslogen St. Magnus Nr. 112

Møtekalender for 2023

Møtested: Kasernegt. 46, Gamle Fredrikstad 2023 I grad II grad III grad
Januar KC - 30 HGC 16 C
Februar 27 C
Mars D 20 D 27 D
April 17 C - 24 CøA
September C - 11 D - 25 C
Oktober C 16 C
November D - 13 C 27 C
Desember MøC

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

 • 09.01.23, kl. 18:30: Stadfestelse av embedsmenn
 • 30.01.23, kl. 18:30: Årsberetning og regnskap
 • 13.02.23, kl. 18:30: Kollegiemøte
 • 20.02.23, kl. 18:30: Vi besøker St. Nikolas
 • 27.02.23, kl. 18:30: Instruksjon v/ Dagfinn Nome
 • 06.03.23, kl. 18:30: Besøk fra Fredrikshald
 • 13.03.23, kl. 18:30: Informasjonsmøte
 • 31.03.23, kl. 12.00: Fiducia
 • 24.04.23, kl. 18:30: Høytidsdag
 • 23.06.23, kl. 17:00: Markusmøte i Hvaler kirke
 • 25.09.23, kl. 18:30: Besøk fra St. Nikolas
 • 08.10.23, kl. 11.00: Kirkegang i Østre Fredrikstad kirke med påfølgende kirkekaffe i våre lokaler
 • 11.10.23, kl. 18:30: Vi besøker Fredrikshald
 • 30.10.23, kl. 18:30: Informasjonsmøte
 • 04.12.23, kl. 18:30: Julemøte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Kasernegaten 46, 1632 GAMLE FREDRIKSTAD Telefon: 91 72 11 81 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91817466
Ordførende Mester 99160258
Sekretær 95028917

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden