Den terrorsiktede var ingen aktiv frimurer

Den terrorsiktede Anders Behring Breivik var ingen aktiv frimurer, heller tvert i mot, viser undersøkelser som Den Norske Frimurerorden har foretatt.

32-åringen ble ekskludert med øyeblikkelig virkning da det ble kjent hva han hadde gjort.

Den terrorsiktede Anders Behring Breivik var ingen aktiv frimurer, heller tvert i mot, viser undersøkelser som Den Norske Frimurerorden har foretatt.

32-åringen ble ekskludert med øyeblikkelig virkning da det ble kjent hva han hadde gjort.

- Siktede ble opptatt som frimurer i første grad i februar 2007 og har siden fått andre og tredje grad. Vi har gått gjennom protokollene og kan bare se at han har deltatt på disse tre opptaksmøtene samt ytterligere ett møte i sin loge, altså totalt fire møter, sier Stormester i Den Norske Frimurerorden, Ivar A. Skar.

Anders Behring Breivik hadde heller ingen embeter eller funksjoner i logesammenheng og har ikke gjort seg bemerket på noen måter.

Fordi han ikke hadde andre faddere eller referanser enn en slektning, gjennomførte lederen av logen, i henhold til instruks, en personlig samtale med ham før han ble opptatt. Denne samtalen ga ikke grunnlag for noen mistanke i noen som helst retning.

Ivar A. Skar sier at han har avgitt vitneforklaring hos politiet og at ordenen selvsagt vil bistå og hjelpe politiet i alle spørsmål de måtte ha.

- Vi, som alle andre, er rystet, sjokkert og har dyp medfølende med de etterlatte etter ugjerningene som er begått i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya, sier Skar. De handlinger Behring Breivik er siktet for å ha begått er så fjernt som overhodet mulig fra det ordenen står for.

- Jeg minner om at vi bygger vår virksomhet på kristne og humanistiske tradisjoner. Ordenens formål er menneskets foredling slik at den enkelte kan bli et bedre medmenneske overfor sine nærmeste, sin familie, sine venner, sine kolleger og alle andre mennesker de møter på sin vei.

Jeg finner også som min plikt å opplyse om og understreke at det i våre lovers 21. kapittel, paragraf fem, er forbud mot å drøfte spørsmål av politisk natur så vel som religiøse og sosiale stridsspørsmål når man er på møter i loger. Logenes ledelse har ansvar for å påse at dette forbudet overholdes. I henhold til lovene skal heller ingen frimurer begunstige en annen.

- Det er blitt hevdet at frimurerordenen er en del av et internasjonalt konspirasjonsnett?

-  Slike beskyldninger dukker opp med jevne mellomrom. La meg understreke at Den Norske Frimurerorden er et selvstendig samfunn som ikke er underlagt noen annen frimurermyndighet. Den skylder ikke lydighet mot noen annen enn Norges øvrighet og lover, slik det også fremgår av lovene som er tilgjengelige for alle som ønsker å lese dem.

Denne hendelsen vil få store konsekvenser for enkeltpersoner, ja hele det norske samfunn. Det er derfor viktig at vår Orden med alle dens 19 000 medlemmer, gjennom å vise omsorg og medmenneskelighet, bidrar til at viktige verdier ikke går tapt etter 22. juli 2011. 


Les også: Den Norske Frimurerorden uttrykker medfølelse og omsorg

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden