Frimurerbladet - Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden

Frimurerbladet utgis av Den Norske Frimurerorden og sendes fire ganger i året (kvartalsvis) til Ordenens ca 16.500 medlemmer. 

Abonnementet er inkludert i medlemskontingenten.

Redaktør

Freddie Øvergaard

, tlf.: 94 00 67 16/90 55 53 41

Annonseansvarlig

Salgsfabrikken as v/Vidar Hovind

Telefon 900 52 210, epost 

Annonser sendes; 

www.salgsfabrikken.no 

 

Annonsering

Det er dokumentert at bladet også leses av familiemedlemmer, venner og bekjente, slik at den effektive målgruppen totalt kan sies å ligge på ca. 40.000 lesere. Lesergruppen utgjør en attraktiv og kjøpesterk målgruppe som kun nås samlet gjennom Frimurerbladet.

 

Priser og formater

tekstsideannonser (bredde x høyde, mål i mm)

1/1-side (satsspeil) (195 x 258) 17.000,-

1/1-side (utfallende) (220 x 290) 17.000,-

1/1 bakside (195 x 230) 17.000,-

1/1 bakside (utfallende) (220 x 230) 17.000,-

1/2-side stående (95 x 258) 9.000,-

1/2 side liggende (195 x 128) 9.000,-

1/3 side liggende (195 x 86) 6.000,-

1/4-side stående (95 x 128) 5.000,-

1/4 side liggende (195 x 64) 5.000,-

 

Rubrikkannonser

Prisen på rubrikkannonser er basert på en grunnmodul på 60 x 30 mm, som tilsvarer 1/24 side. Sidene med rubrikkannonser består av tre kolonner med åtte moduler i hver kolonne. En annonse kan settes sammen av så få eller så mange moduler man vil.

Pris pr. modul kr. 1.400,-

2 moduler kr. 2.000,-, 3 moduler kr. 2.700,-, 4 moduler kr. 3.400,-

 

Merverdiavgift
Frimurerbladet er fritatt for merverdiavgift.

 

Utgivelsesplan 2019

Utgave: -  Utgivelse: -  Matr.frist:

1/2019 -    01-03-19  -  08.02.19

2/2019 -    28.05.19  -  29.04.19

3/2019 -    26.09.19  -  30.08.19

4/2019 -    13.12.19  -  22.11.19

Opplag: 19.600

Format: 215 x 280 mm

 

Ansvarlig utgiver

Den Norske Frimurerorden

Postboks 506 Sentrum, 0105 Oslo

Organisasjonsnr 940 539 439

Sist redigert mandag, 07 oktober 2019 05:09