Frimurerbladet – Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden

Frimurerbladet utgis av Den Norske Frimurerorden og sendes fire ganger i året (kvartalsvis) til Ordenens ca 15000 medlemmer. Abonnementet er inkludert i medlemskontingenten.

Redaksjon

REDAKTØR
Freddie Øvergaard
, tlf.: 94 00 67 16/90 55 53 41

REDAKSJONSSJEF
Steinar Lund
, tlf: 90526836

 

Priser og formater

tekstsideannonser (bredde x høyde, mål i mm)

1/1-side (satsspeil) (195 x 258) 17.000,-

1/1-side (utfallende) (220 x 290) 17.000,-

+ 4mm utfallende og skjæremerker

1/1 bakside (195 x 230) 22.000,-

1/1 bakside (utfallende) (220 x 230) 22.000,-

+ 4mm utfallende og skjæremerker

1/2-side stående (95 x 258) 9.000,-

1/2 side liggende (195 x 128) 9.000,-

1/3 side liggende (195 x 86) 6.000,-

1/4-side stående (95 x 128) 5.000,-

1/4 side liggende (195 x 64) 5.000,-

 

Rubrikkannonser

Prisen på rubrikkannonser er basert på en grunnmodul på 60 x 30 mm, som tilsvarer 1/24 side. Sidene med rubrikkannonser består av tre kolonner med åtte moduler i hver kolonne. En annonse kan settes sammen av så få eller så mange moduler man vil.

Pris pr. modul kr. 1.400,-

2 moduler kr. 2.000,-, 3 moduler kr. 2.700,-,

4 moduler kr. 3.400,-

 

Merverdiavgift

Frimurerbladet er fritatt for merverdiavgift.

 

Utgivelsesplan 2021

4/2021 13.12.21 17.11.21

Opplag: 17.300

Format: 220 x 290 mm

 

Ansvarlig utgiver

Den Norske Frimurerorden

Postboks 506 Sentrum, 0105 Oslo

Organisasjonsnr 940 539 439

 

Annonseansvarlig

Salgsfabrikken AS

Kikki Valby: – Tlf.: +47 901 19 121

Vidar Hovind: – Tlf.: +47 900 52 210

Sist redigert fredag, 24 november 2023 00:54

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden