Lars Foss - Perler fra Ordenens sangskattekammer

Lars Foss - Perler fra Ordenens sangskattekammer
   
||| ||| Foto: |||

Fra tid til annen har logenes sangere eller organister blitt inspirert; og derigjennom - til glede for brødrene - bidratt til fornying av sangtradisjonen i vår Orden enten med nye komposisjoner; eller med nye, ofte frimurerisk inspirerte tekster.

 Av Nils Arne Christensen

Nedenfor har en Broder forfattet et frimurerisk basert dikt til en allerede kjent melodi.
Den friske melodien til den kjente tyske visen "Rhenvinets Lov"; har her inspirert Lars Foss (1925-2019). Til å forfatte en vakker og dyptloddende frimurerisk lyrisk tekst, titulert "Broderskapsbåndet".

I vår artikkel viser vi til en poet: En forhenværende OM i Frimurerordenes Stamhus i Oslo:
Disponent Foss var OM fra 1984 til 1994 i St. Johannesloge nr. 9: «St. Olaus til de tre Roser».

I det daglige liv var Broder Foss – som sin egen far - engasjert innenfor tekstilbransjen. Etter Handels Gymnasium sendte faren ham utenlands for å få opplæring; og å utvikle kompetanse innen dette spesielle fagområdet: tekstiler. Det innbefattet bl. a. møbelstoffer, tepper og gardiner. Således ble han sendt både til Frankrike og Amerika. Han bodde i 3-4 år i San Fransisco. Her jobbet han på et lokalt og ganske så stort varemagasin – tilhørende den store og der velkjente varehuskjeden «Mayfield». Som trainée her, lærte han om alt som hadde med tekstiler å gjøre. Tilsvarende bodde han i Paris i et helt år. Her tilegnet han seg videre kunnskap og innsikt i faget, på et herværende veveri. - Etter hvert arvet han farens butikk: detaljhandel og engros i Møllergata i Oslo. Og i jobb sammenheng ble det da mye reising landet rundt. Men Foss var ikke bare handelsmann, frimurer og poet: han var også et ekte frilufts-menneske av natur. Ofte tok han sønnen sin Jon Lars med på fjellturer. Sommer som vinter. Vandrende i fjellet eller på ski. Det være seg Jotunheimen eller andre attraktive fjellpartier. Kanskje det var her i Guds natur - at frimureren og poeten Foss hentet mesteparten av sin lyriske inspirasjon?

I 'Forord' til diktsamlingen "La oss skape noe", beretter daværende OSM Magne F. Nygaard:

"Lars Foss har hentet inspirasjon til sine
dikt fra mange kilder. Han har ønsket å skape
noe, med særlig vekt på indre vekst.

Han betoner sterkt Skaperen og det skaptes
innflytelse over våre tanker og våre handlinger.

Dermed blottlegger han et ydmykt og mottagelig
sinn som viser medfølelse med alle som livet ikke har
gitt de samme mulighetene som han har fått.

Han utfordrer til handling for samfunnets minste."

Om sin poesi sier Foss; lyrikeren selv, at et dikt er ".. som å blottlegge sin egen sjel." Vår skald formulerer samtidig en slags programerklæring:

"La oss skape noe av skjønnhet, som kan overleve oss -
og som andre i sin søken - kan bli beriket av."

I mange år har nå den kunnskapsrike, veltalende og ydmyke OM Emeritus Lars Foss, beriket sine logebrødre med selvskrevne dikt: frimureriske, evangeliske og lyriske betraktninger. Og ikke minst med Logetaler som han holdt på rim! Han har oversatt og gjendiktet ulike engelske og franske dikt. Han har også laget eller skapt frimurerisk inspirerte poetiske tekster til noen allerede kjente melodier. Vår dikter broder har her i vårt tilfelle således latt seg stimulere og inspirere både rytmisk og musikalsk. Blant annet til å skrive en alternativ frimurerisk basert tekst - til melodien til den kjente tyske 'drikkevisen' "Rhenvinets lov".
Den tyske poeten Otto J. Inkermann har skrevet denne her nevnte drikkevise teksten på tre vers - til en da tradisjonell tysk visemelodi - kalt 'Rheinlied'. Utover i første vers synges det eksempelvis om drikkens glede:

Ty blott rhenvin vill jag dricka,
nøjd och glad i samma stund
:/: nær mot meg dess pærlor blicka
från pokalens vida rund. :/:

Otto Julius Inkermann (1823-1862) var bokhandler. Men sin identitet hadde han kanskje aller mest som dikter og forfatter. Han var født i Delitzch. En by i Nordre Sachsen ca 20 mil nord for Leipzig. - I 1841, allerede som 18 åring; fikk poeten utgitt «sine ungdomssanger» - under pseudonymet C. O. Sternau: Som diktsamlingen «Knospen»/ «Knopper». Under samme pseudonym fikk Inkermann i 1848 også utgitt: «Den Armen»/ «Til de fattige». Boken var hovedsakelig en samling tyske dikt av forskjellige daværende mer eller mindre lokale diktere. Selv bidro redaktøren her med novellen «Veilchen-Marie»/ «Fiolette-Marie», i tillegg til en del egne dikt. Ellers i 1848 fikk han – nå da som forfatter – utgitt en eventyrbok med tittelen: «Ny eventyrbok» - med illustrasjoner av billed kunstneren Georg Osterwalt.
Otto Inkermanns poesi fant også veien inn i sin tids romantiske musikk: I 1849 tonsatte Jacque Offenbach noen av Inkermanns poetiske tekster. I 1850 knyttet komponisten Carl Maria von Weber sitt musikkstykke «Preciosa» til vår tyske poets «Connecting Text». Og i 1853 brukte selveste Johannes Brahms sitater fra Inkermanns kjærlighetssang «Junge Liebe» i tilknytning til egne komposisjoner. Brahms har dessuten brukt sitater fra vår poets nasjonal romantiske dikt: «An die Heimat»/ «Til hjembyen». Disse tekst utdragene har da den selebre komponisten anvendt i sine «Kvartetter for fire solostemmer med piano» (Opus 64)
På den årlige HD i Johanneslogen "St. Clemens" på Nordstrand i Oslo, har man tidvis fremført som fellessang under høgtidslogen: broder Foss sine her nedenfor så vakkert formulerte 'mureriske' tanker. Tilsvarende blir den årlig brukt som allsang på 'Rosenes' HD. «St. Olaus til de tre Roser» var jo – som nevnt - vår rimsmeds egen moderloge.
"Broderskapsbåndet" er et vakkert dikt - fra et følsomt sinn med en lyrisk penn. Disse rytmisk poetiske verselinjene, er fra tidligere nevnte samling av Foss sine egne selvskrevne dikt.
Foss sitt lyriske dikter verk er - etter mitt skjønn - en av de frimurerisk dypeste og vakreste sang tekstene som jeg selv noen gang har lest eller hørt fremført. Foss titulerte sine herværende lyrisk kledde frimureriske betraktninger som:

"Broderskapsbåndet"
av Lars Johan Foss

La oss broderkjeden knytte - hver en venn og logebror
prøv å føle, se og lytte - til vår Mesters visdomsord
La oss vise ved eksempel - hva en frimurer kan gi
:/La oss bygge "Åndens tempel", legge all vår kraft deri :/

Se så opp mot stjerners vrimmel - høyt på himmelens firmament.
Måtte glansen fra den himmel - i vårt hjertets dyp bli tent,
slik at vi i lys kan vandre - fylt av kjærlighetens ånd
:/rett som brødre med hverandre - frem mot målet hånd i hånd:/

La så da vår gang her nede - styres av en visdoms ånd,
Og la broderkjærligheten - gi oss styrke ved sitt bånd.
Da skal hvert et trinn vi trede - glans av himlens skjønnhet få
:/og vårt vennskaps faste kjede - evig, evig la bestå:/

Sist redigert lørdag, 01 april 2023 13:04

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden