Frimurere støtter Domkirkens påskegudstjenester

Domkirken i Oslo
Domkirken i Oslo Kristoffer Sandven
Domkirken i Oslo||| Domkirken i Oslo||| Foto: Kristoffer Sandven|||

Domkirken i Oslo, vil strømme gudstjenester fra kirken i påsken på nettet. Gudstjenestene strømmes uten folk tilstede, bortsett fra prest, organist og 4 sangere fra koret. Produksjonen er gjort mulig ved støtte fra private aktører, og logene i Oslo har bidratt med midler til disse arrangementene. Domkirken har hatt et par gudstjenester på nettet allerede, og interessen har vært stor med rundt 57000 seere.

Program for strømming i påsken:

Palmesøndag kl. 10.00:
En kort invitasjon med betraktning om påskens inngang og palmesøndagens budskap. Ved Elisabeth Thorsen (uten organist og kor.)

Skjærtorsdag kl. 11.00:
Gudstjeneste Jonas Lind Asgedom, liturg. Marcus A. Berg, orgel, sangere fra Oslo domkor.

Langfredag kl. 11.00:
Gudstjeneste Elisabeth Thorsen, liturg, Kåre Nordstoga, orgel. sangere fra Oslo domkor.

Påskeaften kl. 23:
Midnattsgudstjeneste Elisabeth Thorsen og Pål Kristian Balstad, liturger. Marcus A. Berg, orgel, sangere fra Oslo domkor. Messingblåsere.

Første påskedag kl. 09.00:
Ottesang: Oslo biskop Kari Veiteberg og Jonas Lind Asgedom, liturg. Kåre Nordstoga, orgel, sangere fra Oslo domkor.

Andre påskedag kl. 11.00:
Gudstjeneste. Valborg Orset Stene, liturg. Marcus A. Berg, orgel, sangere fra Oslo domkor.

Torsdag 16. april:
Musikkandakt: Elisabeth Thorsen, liturg, Kåre Nordstoga, orgel. sangere fra Oslo domkor.

 

Musikkandaktene strømmes direkte fra Oslo domkirke over Den norske kirkes nasjonale Facebook-side og samtidig fra Oslo domkirkes Facebook-side.

Den Norske Frimurerorden ønsker god påske!

Sist redigert tirsdag, 30 juni 2020 11:55

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden