Kristian Drage utnevnt til Ordenens Bannerfører

Ordenens Bannerfører. Foto: Kristoffer Sandven||| Ordenens Bannerfører. Foto: Kristoffer Sandven||| Foto: |||

Kristian Drage (52) er nå installert som vår nye Ordenens Bannerfører. Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen sto for selve installasjonen under et møte i Stamhuset 1. mars 2022. Han etterfølger Tor Anders Bekken Martinsen som Ordenens Bannerfører i Den Norske Frimurerordenen. 

Broder Kristian var tidligere Storintroduktør og har i dette embedet arbeidet mye med heraldikken i Ordenen. Kristian Drage har vært Ordførende Mester for St. Andreaslogen Helgeland siden 2017, og kommer til å fungere som dette inntil han går av etter seks år i 2023. Han har også erfaring fra andre embeder i St. Andreaslogen, samt i Trondhjems Provincialloge.

 

I tillegg til br. Kristian Drage, er følgende brødre utnevnt:

  • Rolf Kristian Skramrud Arnesen som ny Storprovisor, med virkning fra 01.01.2022.
  • Kaare Seeberg Sidselrud som ny Storintroduktør, med virkning fra 08.02.2022.
  • Ivar Erik Røgeberg som ny Storceremonimester med virkning fra 08.02.2022.
  • Jens Christian Mikkelsen som ny Storsekretær med virkning fra 01.03.2022.
  • Arvid Bredsten som ny Storvæbner med virkning fra 08.02.2022.
Sist redigert tirsdag, 12 april 2022 12:51