Stamhuset i Oslo - serveringskorpset trenger flere medarbeidere

Stamhuset i Oslo - serveringskorpset trenger flere medarbeidere
   
||| ||| Foto: |||

Stamhusets Restauratør Viggo Sørnes, har travle dager med møter og arrangement i Stamhuset hele uken gjennom. Han har i flere år benyttet seg av medarbeidere, spesielt studenter og venners venner til å bidra som servitører i de forskjellige arrangement på huset.

Viggo forteller at det alltid er behov for flinke medarbeidere, og det kan være behov for opptil 20 - 30 personer på én kveld, fordelt i husets tre taffelsaler med servering og hovmester oppgaver. Dette er en viktig oppgave, hyggelige servitører fra verdenen utenfor logen gjør taffelet både stilfullt og høytidelig. Ikke minst sparer det på logens egne frembærere.

Nå etterlyser Viggo flere som kunne tenke seg å bidra, og å være med i teamet hans. Minimus alder er 18 år og opplæring vil bli gitt. Her er det en mulighet til å tjene noen kroner ekstra noen kvelder i uken. Lønn er etter tariff.

Det er også arrangement i enkelte helger som gir en fin anledning til å tilpasse jobb både i helg og hverdagskvelder.

Blant brødrene er det naturlig å tenke at det finnes både barn og barnebarn som sikkert kan tenke seg en liten ekstrajobb.

Er dette interessant, ta kontakt med Viggo Sørnes. Han har mail adresse

Sist redigert tirsdag, 16 januar 2024 21:21

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden