Virtuelt møte i Andreaslogen Agder

Deputert Mester Karl R. Forwald|Ordenens Høyeste Prelat Ingar Samset||| Deputert Mester Karl R. Forwald|Ordenens Høyeste Prelat Ingar Samset||| Foto: ||||

St. Andreaslogen Agder avholdt sitt første «virtuelle møte», dvs et møte via internett, tirsdag 23. mars 2021.

Vi var så heldige å få Ordenens Høyeste Prelat, broder Ingar Samset, til å holde foredrag og tittelen var «Hvorfor er jeg fortsatt frimurer etter 40 år?». Hva ellers kunne vel passe bedre i disse tider hvor «møte-tørken» begynner å bli ganske påtagelig og savnet etter loge-fellesskapet er stort. Påfyll av denne kategorien er åpenbart svært kjærkomment. 

Etter foredraget ble det tid til spørsmål og diskusjon omkring dette temaet og det var tydelig at brødrene hadde lyttet og dratt nytte av det som broder Ingar Samset hadde snakket om. Vi takker for hans umiddelbare «ja» til å holde foredraget for oss. 

Denne typen møter er helt uten rituelt innhold slik at alle brødre kunne delta og det viste seg å være stor interesse. I alt deltok over 70 brødre fra I. til X. grad fra hele Agder. Tilbakemeldingene var gode, og det kom mange oppfordringer til å gjenta slike møter. Vi retter en stor takk til de som var med for å få dette til og særlig nevnes brødrene Runar Aanensen og Arne Haglund for den fremragende innsatsen og kunnskapen de la inn for å få dette i stand. Svært hyggelig var det også at Landslogens Provincialmester, Thor Bergby, deltok på møtet. Vår egen Ordførende Mester, Egil Pedersen, deltok selvfølgelig også og uttrykte sin store glede over at så mange av brødrene deltok.

På vegne av St. Andreaslogen Agder sier jeg stor takk til alle som gjorde dette mulig!

Med broderlig hilsen
Karl R. Forwald
Deputert Mester

Sist redigert torsdag, 01 april 2021 16:42