75 år siden Østfold St. Andreas stiftelse

Den 26. oktober 2010 var det 75 år siden Østfold St.Andreas broderforening ble stiftet.

75oppimertDet er minneverdig å fastslå at den 26. oktober 2010, var det 75 år siden Østfold St. Andreas broderforening ble stiftet. Oppl. br. diplomingeniør Erling Due, Sarpsborg, ble valgt til Ordførende Broder og Hst. Lys. br. Ingeniør Hans Schie, Moss, utnevnt til Sekretær. Dette står å lese i en bekreftelse av 30. nov. 1935, sent fra St. Andreaslogen Akershus, og undertegnet av Oppl. br. Artillerikaptein Bjarne Keyser Barth, logens daværende Sekretær.  

Broderforeningen levde et omflakkende liv i det den holdt sine møter i de loger som på den tiden var etablert i Østfold. Det tok imidlertid slutt ved etableringen av St Andreaslogen Akershus’ Deputasjonsloge, som fra 7. november 1991 fikk sitt sete i Fredrikstad, med avtale om bruk av St. Magnus' sine lokaler. Vårt tilhold her – også etter dannelsen av St. Andreaslogen Kronen - varte frem til november 2007, da vi flyttet til egne lokaler i Moss.

Den 16. september 1985 ble adm. dir. Knut Arvid Astrup valgt til Ordførende Broder og fra innsettelsen den 6. november samme år var han den suverene leder av Broderforeningen og deretter Deputasjonslogen fram til opprettelsen av loge Kronen. Det skjedde 2. november 2001 i Fredrikstad. Dens valgspråk er Sapientia et Intelligentia (Visdom og Forståelse).

Knut Arvid Astrup ble også valgt som den første Ordførende Mester i Kronen, en funksjon han hadde til han gikk av 8. april 2003. For denne imponerende innsats fikk han da også Den Norske Frimurerordens Hederstegn.

Etter ham som Ordførende Mester fulgte banksjef Øystein Andersen. Hans funksjonstid ble noe kortere, i det han den 6. november 2007 gikk av for å overta som Ordførende Mester i Borg Stewardsloge, hvoretter John Oddvar Lundsbakken overtok som loge Kronens leder.

Bildet, som er tatt på St. Andreaslogen Kronens 9. Høytidsdag, viser personer som i stor grad har medvirket til utviklingen.

Sist redigert lørdag, 15 januar 2011 08:57