Overgangen mellom St. Johannes- og St. Andreaslogen - et lørdagsseminar

Arrangørene (f.v.): Claes R. Aakerman, Gorm P. Fossum, Kåre Juvkam, Carl Peter Salicath og Roy Vikan
Arrangørene (f.v.): Claes R. Aakerman, Gorm P. Fossum, Kåre Juvkam, Carl Peter Salicath og Roy Vikan Jørund O. Gustavsen
Arrangørene (f.v.): Claes R. Aakerman, Gorm P. Fossum, Kåre Juvkam, Carl Peter Salicath og Roy Vikan||| Arrangørene (f.v.): Claes R. Aakerman, Gorm P. Fossum, Kåre Juvkam, Carl Peter Salicath og Roy Vikan||| Jørund O. Gustavsen|||

Lørdag 15. april gikk det av stabelen et seminar som tok for seg overgangen mellom III- og IV/V grad. Seminaret var et samarbeid mellom St. Andreaslogen Oscar tdf Stjerne og St. Johanneslogen St. Olaus tdt Roser.

Overgangen mellom St. Johannes- og St. Andreasskiftet er innholdsrikt og viktig for å kunne se helheten i, og skjønne arbeidsgradenes tette forbindelse. Formålet med møtet var å øke forståelsen for dette, samt at deltagerne kunne gjenoppleve en spennende del av deres frimureriske vandring.

Dagen startet med et foredrag av Gorm P. Fossum, Delegert Mester i Oscar, om den historiske utviklingen av IV/V gradsritualet som kom til Sverige i 1756 og dets utvikling til det vi i dag kjenner som en del av det Svenske System.

Carl Peter Salicath, Deputert Mester i Rosene, holdt så en instruksjon knyttet til avslutningen av III graden. Videre fikk deltagerne gjenoppleve veien og ritualet slik det er i overgangen mellom de to skifter. På denne vandringen møtte de sentrale embedsmenn som framførte sine deler av ritualet. I disse embedsrollene fungerte Roy Vikan, Kåre Juvkam og Claes R. Aakerman.

Det hele ble avslutte med en god plenumsdiskusjon hvor brødrene kunne reflektere over gradene og deres betydning.

Det deltok 56 brødre på seminaret. Mange av disse møtte også opp i Rosenes III gradsmøte dagen i forveien som ble ledet av Carl Peter Salicath. Et møte som var en fin oppvarming til lørdagens seminar.

Sist redigert lørdag, 22 april 2023 11:47

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden