Bodø Frimurerloger

er det uformelle navn på fellesskapet av fire selvstendige loger og én broderforening som alle har sitt hjem i vår logebygning i Rensåsgata 28 i Bodø.

Bodø Frimurerloger består av følgende fem loger:

 

   ·         St.Johanneslogen Midnatsol

   ·         St.Johanneslogen Salten

   ·         St.Andreaslogen Hålogaland

   ·         Bodø Stewardsloge (av 1.orden)

   ·         Bodø Kapitel Broderforening

Det organiserte logearbeide i Nordland fikk sin første begynnelse med stiftelsen av en broderforening i Bodø så tidlig som i 1899. Dette la grobunnen for stiftelse av en selvstendig Johannesloge i 1924 under navnet ”Midnatsol”, og denne logen har vært opphav til det meste av det meget aktive frimureriske arbeid som er etablert i alle byer og nesten alle større tettsteder i Nordland i dag. På grunn av den store søknad til frimureriet i Bodø ble det besluttet å danne en ny St. Johannesloge i Bodø. Den nye logen fikk navnet "Salten" etter det geografiske området den skal virke i, og ble innviet i januar 2005.

I samarbeid med logen Salten arbeider det også en Meløy og Gildeskål Frimurergruppe for medlemmer i disse kommunene.

Til sammen har frimurerlogene i Bodø nærmere 800 medlemmer, hvorav de aller fleste er bosatte i Salten-kommunene.

Forespørsel om medlemskap kan rettes til Bodø Frimurerlogers sekretariat, tel. 75521313

Sist redigert onsdag, 05 februar 2014 20:13

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden