Høytidsmøte med besøk av Ordenens Seglbevarer og Provincialmesteren.

Fra v.: Prov.M. Per Trygve Kongsnes, tidl. Ordf. br. Rolf Schjem, Ordf.br. Jan Holt og Ordenens Seglbevarer Knut B. Teige.
Fra v.: Prov.M. Per Trygve Kongsnes, tidl. Ordf. br. Rolf Schjem, Ordf.br. Jan Holt og Ordenens Seglbevarer Knut B. Teige.  
Fra v.: Prov.M. Per Trygve Kongsnes, tidl. Ordf. br. Rolf Schjem, Ordf.br. Jan Holt og Ordenens Seglbevarer Knut B. Teige. Fra v.: Prov.M. Per Trygve Kongsnes, tidl. Ordf. br. Rolf Schjem, Ordf.br. Jan Holt og Ordenens Seglbevarer Knut B. Teige.

Bodø Kapitel Broderforening feiret 23. april sin Høytidsdag, som var Ordførende Broder Jan Holts første høytidsmarkering etter at han tiltrådte sitt embede i januar. Møtet ble holdt i IX grad, og nærmere 60 brødre deltok.

Ordenens Seglbevarer Knut B. Teige har lenge ønsket å besøke Bodø Kapitel Broderforening, og gikk inn i rollen som aftenens foredragsholder med emnet ”Avlagte løfter og deres konsekvens”, - en meget interessant belysning av innholdet i vårt kapitelfrimureri.

I møtet deltok også Provincialmester Per Trygve Kongsnes, som i sin tale under høytidstaffelet uttrykte stor tilfredshet med Broderforeningen og med det nære og gode samarbeid mellom denne og Provinciallogen.

Nevnes skal også aftenens gjestekantor Knut Helbekkmo, som i likhet med så mange ganger tidligere, beriket høytidsmøtet med sitt orgelspill.

Også Frimurerkoret, dirigert av Trond Kverno, deltok med en liten konsert i salongen før taffelet.

Sist redigert tirsdag, 29 april 2014 10:57

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden