Midnatsol-stunden er tilbake

Midnatsol-stunden er tilbake
   
| | |

Frimureri er et personlig anliggende. Hver enkelt har som mål å bli et bedre menneske til beste for familie, kolleger og venner. I dette arbeidet benyttes en læremåte som er full av symboler. Det kreves litt innsats for å finne en egen forståelse. Til hjelp i dette arbeidet innførte St. Johanneslogen Midnatsol et 15 minutters foredrag over ulike emner før hvert logemøte. Da tilbudet ble borte etterlot det et savn hos mange. Men nå er tilbudet tilbake!

Øyvind Kvalnæs, OM i Midnatsol sier det slik: «Det har vært en pause, vi har reorganisere oss litt og fått en ny innfallsvinkel. Det legges vekt på at innlederne har klare budskap i et forståelig, dagligdags norsk. Hovedmålgruppen er yngre brødre, men vi håper at alle, uansett grad, blir inspirert og får konkret kunnskap de kan bygge videre på.»

Tidsrammen for innledning og diskusjon er kun 15 minutter, så tiden må brukes vel. Andreaslogen Hålogaland har møter på samme dag som Midnatsol, og logene har nå kommet til en ordning der de alternerer å ha ansvar for instruksjonen. Tema blir knyttet til den grad ansvarlig loge har møte i. Dermed benyttes bare den ene salongen. I den andre kan brødre som ikke deltar samtale over en kopp kaffe. Kaffen serveres kl. 17.30 og Midnatsol-/Andreas-stund starter kl. 17.45.

Vi håper mange vil benytte seg av tilbudet. Frimureriske symboler har flere betydninger, men målet er at hvert foredrag i alle falle skal fokuseres på minst en betydning. «Så vet vi jo at ting kan ha flere betydninger og blir nysgjerrigheten vakt får man kanskje motivasjon til å utvide sin kunnskap innenfor de temaene som det er så utrolig mange av i logen. Tiltaket skal sørge for knagger å henge kunnskapen på.

Sist redigert fredag, 08 februar 2019 09:09

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden