Ny Fellessekr. for Bodø Frimurerloger

Advokat Ole-Martin Erikstad, f. 1951, er engasjert som ny Fellessekretær i logefellesskapet Bodø Frimurerloger etter Kåre Rabben, som har bedt seg entlediget.

Erikstad har allerede tiltrådt som Fellessekretær.

Br. Ole-Martin vil få sin X. grad 19. mars 2015.

 

Bodø, den 11. februar 2015

Arne Hanssen

Formann, logestyret

Sist redigert torsdag, 12 februar 2015 15:50

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden