Omsider i gang i Bodø

Ordenens Stormester la ned grunnstenen til nytt og etterlengtet logetilbygg

Tirsdag 22. oktober 2013 vil bli stående som en merkedag i Bodø frimurerlogers historie. Ordenens Stormester Tore Evensen foretok da den høytidelige nedleggelse av grunnstenen til den tredje utvidelsen av den store logebygningen i Rensåsgata 28. 

OrdenensStormester

Ordenens Stormester Tore Evensen (i blå jakke til v.) foretok nedleggelse av grunnstenen til den nye logeutvidelse i Bodø, - godt assistert av br. Sture Brandt Rasmussen, - barnebarn av Wilhelm Rasmussen som nedla den første grunnsten i Rensåsgt. 29 så tidlig som i 1929. 

Omtrent slik vil

Omtrent slik vil nybygget på østsiden av den nåværende logebygning fortone seg når det står ferdig reist en gang til neste år.

Grunnstenen til den opprinnelige

Grunnstenen til St.Johanneslogen Midnatsols opprinnelige logebygning i Bodø ble nedlagt den 9. april 1929 av ordførende i logens byggekomite, bergmester Wilhelm Rasmussen (nr. 2 fra v.) Hans barnebarn Sture Rasmussen, nåv. Ordf.M. i St.Johs.l. Polarcirkelen i Mo i Rana, fikk 22. oktober 2013 være med å legge ned grunnstenen til det nye tilbygget. 

Lengst til h. i bildet står Midnatsols Ordf.M. 1927-31, tannlege Statius Theodor Matheson, som holdt tale ved nedleggelsen

Den opprinnelige logebygning ble reist i regi av St.Johanneslogen Midnatsol og innviet i 1930. I 1970/71 ble den utvidet med lokaler for St.Andreaslogen Hålogaland. Og i januar 1999 var det innvielse av den andre store utvidelsen, da bygningen fikk tilbake sitt arkitektonisk helhetlige preg og Bodø Stewardsloge kunne ta i bruk sine nye flotte lokaler. 

Den første grunnstensnedleggelse i Rensåsgt. 28 ble foretatt den 9. april i 1929 av ordførende i datidens byggekomite, bergmester br. Wilhelm Rasmussen. 

At grunnstenen nå kunne legges ned på St.Andreaslogen Hålogalands høytidsdag, passet derfor godt inn i det historiske bildet, og historisk var det også at W. Rasmussens barnebarn Sture Brandt Rasmussen var den som nå fikk assistere O.S.M. i denne høytidelige handling. Sture er Ordf.Mester i Midnatsols ”datterloge” St.Johanneslogen Polarcirkelen i Mo i Rana. Hans bestefar Wilhelm var bl.a. var den første Ordf.broder i St.Andreas Broderforening i Bodø fra starten i 1939.

Endelig i gang

Georg RasmussenFormann i dagens byggekomite er Georg Rasmussen, Tidl.Ordf. Mester i Bodø Stewardsloge, som har ledet planleggingen frem til byggestart i disse dager, og som vil lede byggekomiteen frem til ferdigstillelse en gang før eller etter neste årsskifte. 

For Georg og hans medhjelpere har prosjektering og planlegging fortonet seg som noe av en ”ørkenvandring” med kvalitetssikring, omreguleringer, forhandlinger, krav og endringer, og det har gått flere år siden den første søknad ble levert til Bodø kommune. Bl.a. er det stillet som en betingelse at logen påtar seg opparbeidelse etter kommunens spesifikasjoner av fortauene langs begge sider av kvartalets fulle lengde, noe som betyr en stor merkostnad for logen. 

Men nå er selve byggefasen endelig innledet, og brødrene kan se frem imot et nybygg med god plass for spisesaler, anretninger og en rekke andre fasciliteter, bl.a. kontorer, garderober osv.

 Beregnet dugnadsinnsats

I finansieringsplanen vil inngå en betydelig dugnadsinnsats fra brødrenes side, slik det også var tilfelle ved de tidligere utbygginger. Bodø-brødrene er glad i sin loge, og vil denne gangen som tidligere se på dugnadsinnsatsen som arbeid for felles verdier. ”Brødrene slutter opp om innsatsen for en lenge etterlengtet oppgradering av våre arbeidsmuligheter. Økonomien i prosjektet er solid, og vi skal komme godt i havn med dette”, sier byggekomiteens leder Georg Rasmussen.

Nærmere 800 medlemmer

Bodø Frimurerloger, som består av fem logeenheter, har i pr. dag nesten 800 medlemmer, og gjennomfører ca. 100 logemøter pr. år. I den daglige virksomheten har spisesaler og salong en tilstrekkelig kapasitet, men på de ”store logedager”, som det er en del av i Bodø, blir det for trangt. Bl.a. holder de to Johanneslogene og Stewardslogen hver sine juleloger, - tre i alt. Tross denne delingen er det mange brødre som ikke får sitte til taffel etter julemøtene. Det samme gjelder ved andre store begivenheter. 

Utvidelsen av logebygningen vil omfatte et tilbygg mot øst som skal romme en ny spisesal med plass for 200. Logens faste serveringspersonale vil kunne glede seg over en helt ny anretning i tilknytning til spisesalen. Salen kan deles i to. 

Underetasjen vil romme høyst nødvendig plass for kontorer, styrerom, bibliotek, lesesal, lager, garderober etc. Prosjektet vil totalt omfatte 528 m2, og har en kostnadsramme på ca. 13 mill. kr. Tilbygget er frittstående ved siden av den eksisterende logebygning, og disse kjedes sammen med en passasje.

I den gamle bygningen skal nåværende spisesal omgjøres til salong, slik at kapasiteten her blir fordoblet. 

 

Sist redigert fredag, 24 januar 2014 11:54

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden