OSM deltok på OM-møtet i Bodø

Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Hålogalands Ordførende Mester Olav Andreassen
Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Hålogalands Ordførende Mester Olav Andreassen  
Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Hålogalands Ordførende Mester Olav Andreassen||| Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Hålogalands Ordførende Mester Olav Andreassen||| |||

St. Andreaslogen Hålogaland arrangerte 22. og 23. oktober møte for Ordførende Mestere i Tromsø Province. Bodø fikk i denne forbindelse besøk av Ordenens Stormester med følge, samt Provincialmester Per Trygve Kongsnes og Deputert PM Bjarne Eilertsen. Totalt deltok det 24 brødre på arrangementet. Det inkluderte ledere i alle loger, deputasjonsloger og broderforeninger i Tromsø Provincialloge.

Disse møtene er et forum der egne utfordringer og gode erfaringer kan deles med andre kolleger. Etter som OSM deltar på disse møtene, får han innblikk i hva som rører seg i den enkelte loge, og det er også en mulighet for å fremme saker direkte til ledelsen i DNFO.

Møtet  var som alltid preget av engasjerte brødre og gode meningsutvekslinger.

Sist redigert lørdag, 26 oktober 2019 10:27

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden