«Tårngjengen» fra Trondheim besøkte logemøter i Bodø

”Tårngjengen” fra Trondheim samlet etter møtene i St.Johs.l. Salten og Bodø Stew.loge. Lengst til v. i forreste rekke O.M. Knut Jarnæs og fung. O.M. Edd-Charles Moen i Salten, helt til h. i samme rekke O.M. Arne Hansen og fung. O.M. Harald Otto Jakobsen i Bodø Stew.loge. Navnene på de øvrige er: Svein Grindstad, Per Terje Nordmark, Arvid Reppe, Odd Harald Skjervold, Edvin B. Kværnø, Rolv Syrstad, Svein K. Jenssen, Ove Skarpnes, Erik Jondum, Birger Jensen, Jan Olav Straume, Gunnar O. Solbakken, Henry Øiann.
”Tårngjengen” fra Trondheim samlet etter møtene i St.Johs.l. Salten og Bodø Stew.loge. Lengst til v. i forreste rekke O.M. Knut Jarnæs og fung. O.M. Edd-Charles Moen i Salten, helt til h. i samme rekke O.M. Arne Hansen og fung. O.M. Harald Otto Jakobsen i Bodø Stew.loge. Navnene på de øvrige er: Svein Grindstad, Per Terje Nordmark, Arvid Reppe, Odd Harald Skjervold, Edvin B. Kværnø, Rolv Syrstad, Svein K. Jenssen, Ove Skarpnes, Erik Jondum, Birger Jensen, Jan Olav Straume, Gunnar O. Solbakken, Henry Øiann.  
En av brødrene fra Trondheim, Jan Olav Straume, er en dyktig kunstmaler. Under taffelet i Salten overrakte han ett av sine malerier til logen som tegn på vennskap og takk for god mottakelse.
En av brødrene fra Trondheim, Jan Olav Straume, er en dyktig kunstmaler. Under taffelet i Salten overrakte han ett av sine malerier til logen som tegn på vennskap og takk for god mottakelse.  
”Tårngjengen” fra Trondheim samlet etter møtene i St.Johs.l. Salten og Bodø Stew.loge. Lengst til v. i forreste rekke O.M. Knut Jarnæs og fung. O.M. Edd-Charles Moen i Salten, helt til h. i samme rekke O.M. Arne Hansen og fung. O.M. Harald Otto Jakobsen i Bodø Stew.loge. Navnene på de øvrige er: Svein Grindstad, Per Terje Nordmark, Arvid Reppe, Odd Harald Skjervold, Edvin B. Kværnø, Rolv Syrstad, Svein K. Jenssen, Ove Skarpnes, Erik Jondum, Birger Jensen, Jan Olav Straume, Gunnar O. Solbakken, Henry Øiann.|En av brødrene fra Trondheim, Jan Olav Straume, er en dyktig kunstmaler. Under taffelet i Salten overrakte han ett av sine malerier til logen som tegn på vennskap og takk for god mottakelse. ”Tårngjengen” fra Trondheim samlet etter møtene i St.Johs.l. Salten og Bodø Stew.loge. Lengst til v. i forreste rekke O.M. Knut Jarnæs og fung. O.M. Edd-Charles Moen i Salten, helt til h. i samme rekke O.M. Arne Hansen og fung. O.M. Harald Otto Jakobsen i Bodø Stew.loge. Navnene på de øvrige er: Svein Grindstad, Per Terje Nordmark, Arvid Reppe, Odd Harald Skjervold, Edvin B. Kværnø, Rolv Syrstad, Svein K. Jenssen, Ove Skarpnes, Erik Jondum, Birger Jensen, Jan Olav Straume, Gunnar O. Solbakken, Henry Øiann.|En av brødrene fra Trondheim, Jan Olav Straume, er en dyktig kunstmaler. Under taffelet i Salten overrakte han ett av sine malerier til logen som tegn på vennskap og takk for god mottakelse. |

Uventet og meget gledelig besøk fra vår «gamle» Provincialloge den 18. september, da til sammen tretten brødre fra Trondheim besøkte logen. Gjestene fordelte seg på St. Johanneslogen Salten og Bodø Stewardsloge, som holdt sine møter samtidig, i henholdsvis III og VII grad.

Logene i Bodø besøkes ofte av tilreisende brødre, men det hører til sjeldenhetene at de kommer samtidig i et såpass stort reisefølge som i dette tilfellet. Desto gledeligere for oss å erfare at det blir organisert opplevelsesreise til frimurerlogen i Bodø! Både for Salten og Stew.logen var det særdeles hyggelig å få slikt besøk.

Det viste seg etter hvert at gjestene tilhører noe som de kaller for «Tårngjengen». Historien går tilbake til slutten av 1990-tallet, da en liten venneflokk pleide å møtes til kaffe hver lørdag på Britannia hotell i Trondheim. Flokken økte etter hvert til 10-15 personer. De fleste var frimurerbrødre, og smått om senn var samtlige blitt frimurere. Da det ble vanskelig med parkering ved Britannia, flyttet man lørdagskaffen til Egon Tårnrestaurant på Tyholt, hvor man har eget bord merket «Ridderne». Dette er en roterende restaurant 90 meter over bakken i toppen av Tyholttårnet.

Tårngjengen har etter hvert utvidet virksomheten til å omfatte mer enn bare kaffedrikking. Det arrangeres av og til bussturer med middag i omegnen, samt logeturer. Bl.a. har man vært i Berlin og København og på III gradsmøte i Helsingør. Og nå altså Bodø, hvor besøket gav kraftig mersmak.

Jan Olav Straume var en av gjestene ved møtet i Salten. Han er en dyktig kunstmaler, og under taffelet benyttet han anledningen til å overrekke ett av sine malerier til logen, som uttrykk for gjestenes takknemlighet for meget god mottakelse og fine opplevelser her.

De utelukker ikke at de kan tenke seg å gjenta besøket ved senere anledning. Hjertelig velkommen skal de være!

Sist redigert torsdag, 04 desember 2014 10:41

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden