Tilbake på gamle tomter

Tilbake på gamle tomter
   
||| ||| |||

Lyder Verne var tilbake i Bodø Steward-loge torsdag 4. april med et instruksjonsforedrag. Det ble et særdeles hyggelig gjensyn med en kjær losjebror. Verne var domprost i Bodø i tidsrommet 1990 til 1999, og han var da et profilert medlem av år Orden. Etter oppholdet i Bodø flyttet han til Tønsberg, og han har blant annet vært Vikar for Ordenens Høyeste Prelat.

Under lunsjen før kveldens møte, fikk vi en prat med Lyder Verne. Han forteller at han alltid ser fram til å komme til Bodø, - til et logemiljø han setter stor pris på, og til å treffe gamle venner. Mange av disse er ikke frimurere.

- Selv har jeg i alle fall hatt stor glede av medlemskapet. Frimurerordenen har i stor grad tatt vare på noe som folk lengter etter ellers i samfunnet: nemlig gamle ritualer. Disse gir en sterk opplevelse når man er med på dem. Dessuten har medlemskapet hjulpet meg til å ta stilling til en del ting, utfordret meg faglig, og ikke minst gitt meg noen gode pusterom i forhold til strevsomme dager, sier Lyder Johs. Verne.

Sist redigert fredag, 22 november 2019 11:32

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden