St. Johanneslogen Oscar t.d. kronede Bøg Nr. 107

Møtekalender for 2022

Møtested: Jegersborggt. 11, Larvik 2022 I grad II grad III grad
Januar 10 K - 17 
Februar GHK - 14 
Mars 14  - 21 
April
Mai
Juni 13 
September F 19 
Oktober - 31  17  - 24 
November 21 
Desember

Møtene begynner: kl. 18.30. III gr. Kl. 18.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 24.01.22, kl. 18:30: Bøgen besøker Astra.
  • 31.01.22, kl. 18:00: Kollegiemøte for førsteembedsmenn.
  • 02.05.22, kl. 18:00: Utvidet kollegiemøte.
  • 13.06.22, kl. 18:00: St.Hans loge.
  • 12.09.22, kl. 18:00: Utvidet kollegiemøte
  • 19.09.22, kl. 18:30: Felles 2. gradsmøte med Astra. Avholdes i Astra.
  • 31.10.22, kl. 18:00: Minneloge.
  • 21.11.22, kl. 18:30: Astra besøker Bøgen.
  • 05.12.22, kl. 18:00: Julemøte/juleloge.
  • 27.12.22, kl. 17:00: Juletrefest.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 253 Sentrum, 3257 LARVIK Telefon: 33181635 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91559143
Ordførende Mester 93002648
Sekretær 93883371

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.