En fasade full av heder

En fasade full av heder
   
||| ||| |||

 Mine brødre, vi i forskningsgruppen i Bodø har hatt god tid til å tenke over hva vi skal bruke tiden til i disse Covid-19 tider. Vi var alle enige om at det rette ville være å fokusere på digitalisering av lokalt historisk materiale med fokus på logebygget og gjenstander i logen, og historiene rundt dette. Dette materialet vil for all tid være brødrenes og Bodølogenes eiendom, og det sier seg selv at det er et enormt og langsiktig arbeid. Vi tenker derfor også å videreføre dette arbeidet til de som etter hvert overtar embetene i forskningsgruppen i Bodø.

Det finnes mange brødre der ute som sitter på veldig mye informasjon og kunnskap rundt nevnte tema. Vi ser på det som uhyre viktig å få inn all mulig og relevant informasjon fra brødre som sitter på historier og kunnskap om dette, før de legger ned sitt jordiske verktøy.

Vi er så heldige at der er noen hedersmenn som har arbeidet med dette i lang tid.
Jarle Saksenvik og Knut Jarnæs har i samarbeid med Per Rognan lagret mye av det som befinner seg i museet digitalt, og Jarle og Knut har også lagt ned enormt mye arbeid i å forske på historien til Bodølogenes grunnlegger Julius Emil Knutsen. Dette arbeidet skal fremlegges for brødrene på det første møte til forskningsgruppen når vi kommer i gang igjen, forhåpentligvis i løpet av høsten 2021. Dette ser jeg selvfølgelig veldig frem til.

Vi i forskningsgruppen har startet med begynnelsen; logebygget og fasaden. Logebygget i Bodø sto ferdig i 1930 og inngangsdørene er de originale. Sigfred Hjalmar Pedersen, som i mange år var logens husinspektør, har pusset ned og lakkert disse utallige ganger. Sigfred kan fortelle at tyskerne skjøt med hagle på disse dørene under krigen, og på venstre dørblad vises tydelig rester av blyfragmenter den dag i dag. Sigfred har lagt ned et enormt arbeid i bygg og inventar i mange år, og han ble tildelt ordenens høyeste utmerkelse, Den Norske Frimurerordenens Hederstegn den 03. november 2011.

Over døren henger en lampe, denne er laget av broder Paul Benjamin Paulsen, etter hvert som jeg har forsket på lokal historikk er broder Paul en broder jeg har fått enorm respekt for. Han var metallets Mester og var i sin tid kjent for å være Bodøbyens beste finmekanikker. Broder Paul har laget de utroligste gjenstander som har en stor verdi, og som den dag i dag blir benyttet i våre frimureriske ritualer. Jeg ber brødrene legge merke til de vakreste gjenstander som befinner seg i museet i trappeoppgangen som broder Paul har laget.
Paul Benjamin Paulsen fikk Den Norske Frimurerordenens Hederstegn i 1992 og det henger et bilde av denne hedersmann sammen med broder Sigfred inne i logen. Broder Paul la ned sitt jordiske verktøy den 13. mai 1992.

Over lampen henger ett av frimurerordenens mest kjente symboler – passer og vinkelhake – og dette er laget av broder Per Arne Trondsen, Bodølogenes heraldikker.
De er laget av forskalingsplate; «man tar det man har» uttaler broder Per Arne, og dette fører til at dagens husinspektør Reidar Antonsen må skrape og male dette symbolet jevnlig.
Skjoldet som henger høyest er også laget av Per Arvid, og er et meget vakkert utført arbeide.
Per Arvid Trondsen ble tildelt Den Norske Frimurerordenens Hederstegn under Midnatsols høytidsdag den 28. januar 2020 av OSM Ragnar Tollefsen.

Dette, mine brødre, var del I av historikken for logebygget i Bodø. Bli med oss på reisen videre når vi beveger oss inn i bygget - her skal vi belyse de mest forunderlige ting, hver med sin egen spennende historie.

Sitter du, min kjære broder, på historisk materiale du ønsker skal bli lagret, så ikke nøl med å ta kontakt med oss i forskningsgruppen; sekretær Jan Olav Langås (tlf. 915 99 303) nestleder Lars R. Holm (tlf. 976 90 799) eller leder Martin Scobie (tlf. 917 36 774).

Med broderlig hilsen
Martin Scobie

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden