St. Johanneslogen Halvdan Svarte t.d. gyldne Sverd Nr. 151

Møtekalender for 2019

Møtested: Storgt. 2, Hønefoss 2019 I grad II grad III grad
Januar 14 DK - 28 D
Februar 11 D
Mars 25 DGH 11 C
April D 29 C
Mai 13 C 27 C
Juni PSC
August 26 C
September DF - 23 (AVLYST)
Oktober 21 AøSC
November 18 DC C
Desember MøC

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Spesielle møter

  • 04.03.19, kl. 18:30: Buskerud kap. Broderfor.
  • 13.05.19, kl. 18:30: Besøk fra loge Gustav
  • 19.08.19, kl. 18:30: Stort kollegiemøte. Referat er lagret under Sekretær 2019, møter , Kollegiemøte Referat fra stort Kollegiemøte 19. august 2019 1: Gjennomgang av høstens møter. 9. september: Valgmøte. Det skal ikke utnevnes nye Embedsmenn for 2020.
  • 07.10.19, kl. 18:30: Buskrud kap. broderforening
  • 23.10.19, kl. 18:30: Vi besøker loge Gustav

Kontaktinformasjon

Postadresse: Storgt.2, 3510 HØNEFOSS Telefon: 32123403 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91551100
Ordførende Mester 47453860
Sekretær 93059542

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.