Hitra og Frøya St. Johannes Frimurergruppe Nr. 372

Hitra og Frøya St. Johannes Frimurergruppe

Møtekalender for 2021

Møtested: Dolmsundet Hotell, HitraBeklager, det er ikke lagt inn noen møter for denne logen ennå. Ta kontakt med logens sekretær eller se årets matrikkel.

Møtene begynner: kl. 19.00

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Harald Ulvan, Sandstaddalen, 7246 SANDSTAD E-post: