Innherred St. Andreas Frimurergruppe Nr. 557

Innherred St. Andreas Frimurergruppe

Møtekalender for 2023

Møtested: Konsul Moesgt 8, Verdal 2023 IV/V grad
Februar D
Oktober D
November 29 D

Møtene begynner: kl. 19.00

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: c/o Roar Brevik Næss, Kvamsholmen 3 A, 7670 Inderøy Telefon: 92 66 02 83 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Leder 92660283
Sekretær 95706974

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden