St. Johanneslogen Den faste Borg runder 40 år

St. Johanneslogen Den faste Borg runder 40 år
   
|| || ||

Det nærmer seg 100 år siden den beskjedne starten som Kongsvinger St. Johannes Broderforening, under St. Olaus td tre Rosers beskyttende og vennlige overoppsyn. Men som selvstendig loge er ikke historien fullt så lang. Det var ikke før etter mer enn 50 år som Broderforening, at det ble opprettet en selstendig Johannesloge med sete i Kongsvinger. Året var 1977 og logen fikk navnet Den faste Borg. Den høytidelige innvielsen ble foretatt av daværende OSM Bernhard Paus, og logens første Ordførende Mester var Rolf Bjørklund.

Gjennom alle disse årene, som Broderforening og selvstendig loge, har tilgangen av nye brødre og utviklingen av frimurermiljøet stått i sentrum for virksomheten, og trenden og fokus er det samme også i dag. Siden starten er over 500 brødre innskrevet i logens matrikkel. Bra, tatt i betraktning av at virksomheten foregår i et strøk som er relativt stort i utstrekning og med spredt bosetning.

Den faste Borg vil dette året markere sine 40 år som selvstendig loge, med diverse arrangementer og aktiviteter rettet mot Borgens egne brødre med ledsagere, like som logens store venne og bekjentskapskrets.

Hovedmarkeringen i jubileumsåret vil skje under Den faste Borgs høytidsdag den 10. mai.

Sist redigert søndag, 19 mars 2017 19:48

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden