Polarstjerneinstruksjon i Harstad

Provincialmester i Tromsø Provincialloge Per Trygve Kongsnes, Ordførende Mester Kristian S Halvorsen, Deputert Mester Tor Alvin Strand og Provincialmester i Trondhjems Provincialloge Svein Klokkerhaug.
Provincialmester i Tromsø Provincialloge Per Trygve Kongsnes, Ordførende Mester Kristian S Halvorsen, Deputert Mester Tor Alvin Strand og Provincialmester i Trondhjems Provincialloge Svein Klokkerhaug.  
Provincialmester i Tromsø Provincialloge Per Trygve Kongsnes, Ordførende Mester Kristian S Halvorsen, Deputert Mester Tor Alvin Strand og Provincialmester i Trondhjems Provincialloge Svein Klokkerhaug.||| Provincialmester i Tromsø Provincialloge Per Trygve Kongsnes, Ordførende Mester Kristian S Halvorsen, Deputert Mester Tor Alvin Strand og Provincialmester i Trondhjems Provincialloge Svein Klokkerhaug.||| |||

Fredag 4.januar var det møte med stadfestelse av embedsverk samt instruksjonsloge i Corona Borealis.

Etter stadfestelsen av det nye embedsverket holdt PM Svein Klokkerhaug aftenens instruksjon med følgende tema: "Litt om Polarstjernelogenes historie"

Da vi ikke har noen Polarstjerneloge i vår Provins, var det med stor interesse mange både yngre og eldre brødre deltok på møtet. Instruksjonen ble levert med god innlevelse og mange brødre fikk nok med seg mange nye elementer. Interessen var så stor at det etter møtet, under taffel og kaffe, ble diskutert elementer fra instruksjonen. Ekstra artig var det at br Klokkerhaug fant elementer fra logen i Trondhjem under den ikke seremonielle avslutningen av kvelden, en arv fra tiden vår loge var under Trondhjems Provincialloge. Brødrene fikk høre noen ekstra tanker rundt avslutningen: «Det meldes det siste kvarter».

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden